Skip to content

Experts in Norway adapt CC licenses to national law / Eksperter i Norge tilpasser CC-lisenser til nasjonal lovgivning

About CC

[Text in English and Norwegian]

Oslo, Norway and Berlin, Germany — June 6, 2008

The Creative Commons Norway team has successfully ported the Creative Commons licensing suite to Norwegian law. The localized licenses will be unveiled today at a press conference at Oslo University College.

The team responsible for coordinating the porting process and public discussion with local and international legal experts consists of Haakon Flage Bratsberg, Thomas Gramstad, Gisle Hannemyr (Public Project Lead), Tore Hoel, Peter Lenda (Legal Project Lead), and Vebjørn Søndersrød.

“We have taken the initiative to launch the Creative Commons licenses in Norway to promote new forms of production, sharing and distribution of creative works,” explains the team’s Public Project Lead, Gisle Hannemyr. “To achieve this, we have been going through a process of adapting the international license to Norwegian copyright legislation. During this process, we have worked together with community stakeholders and copyright experts to reach a result that both reflects the spirit of Creative Commons and the letter of Norwegian copyright law.”

The launch event will be held as a press conference at Oslo University College on June 6th at 10:00 am. The Creative Commons Norway team will be present and give a brief presentation about Creative Commons and the licenses translated into Norwegian. The team will also be available to answer questions.

Norway is the forty-sixth jurisdiction worldwide to port the Creative Commons licensing suite.

About Oslo University College

Oslo University College is a young, dynamic institution based on strong traditions. It was established in 1994 when the Norwegian college system was restructured and 18 smaller colleges in the Oslo area merged. Oslo University College offers the broadest portfolio of professional studies available in Norway. OUC is a dynamic institution based on strong traditions in professional education and research. With 11,000 students, OUC are the fourth largest educational institution in Norway. For more information about Oslo University College, please visit: http://www.hio.no/content/view/full/4563.

About Creative Commons

Creative Commons is a not-for-profit organization, founded in 2001, that promotes the creative re-use of intellectual and artistic works, whether owned or in the public domain. Through its free copyright licenses, Creative Commons offers authors, artists, scientists, and educators the choice of a flexible range of protections and freedoms that build upon the “all rights reserved” concept of traditional copyright to enable a voluntary “some rights reserved” approach. Creative Commons was built with and is sustained by the generous support of organizations including the Center for the Public Domain, the Omidyar Network, The Rockefeller Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and The William and Flora Hewlett Foundation, as well as members of the public. For more information about Creative Commons, visit https://creativecommons.org.

Contact

Dr. Catharina Maracke
Director
Creative Commons International, Creative Commons
catharina [at] creativecommons [dot] org

Press Kit

https://creativecommons.org/presskit
https://creativecommons.org/international/no/

/////////////////////////////////////////////////////////

Eksperter i Norge tilpasser CC-lisenser til nasjonal lovgivning

Oslo, Norge og Berlin, Tyskland – 6. juni 2008

Arbeidsgruppen i Creative Commons Norge har fullført arbeidet med å oversette og tilpasse Creative Commons-lisensene til norsk. De ferdige lisensene vil bli offentliggjort i dag på en pressekonferanse på Høgskolen i Oslo.

Arbeidsgruppen som har koordinert arbeidet med å tilpasse lisensene, og gjennomført en offentlig diskusjon om innholdet i dem med lokale og internasjonale opphavsrettseksperter, har bestått av Haakon Flage Bratsberg, Thomas Gramstad, Gisle Hannemyr (offentlig prosjektleder), Tore Hoel, Peter Lenda (juridisk prosjektleder), og Vebjørn Søndersrød.

“Vi har ønsker å gjøre Creative Commons-lisensene tilgjengelig i Norge for å fremme nye former for produksjon, deling og distribusjon av kreative verk,” forklarer arbeidsgruppens offentlig prosjektleder, Gisle Hannemyr. “For å oppnå dette, har vi tilpasset de internasjonale lisensene til norsk opphavsrettlovgivning. I løpet av denne prosessen har vi jobbet sammen med interessenter og opphavsrettseksperter for å komme fram til et resultat som reflekterer både Creative Commons’ ånd og åndsverklovens bestemmelser.”

I samband med lanseringen vil det bli holdt en pressekonferanse på Høgskolen i Oslo på 6 juni på 10:00. Arbeidsgruppen i Creative Commons Norge vil være tilstede og gi en kort presentasjon om Creative Commons og de norske lisensene. Arbeidsgruppen vil også være tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Norge er den førti-sjette jurisdiksjon i verden som har tilpasset Creative Commons-lisensene til nasjonal lovgiving.

Om Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo er en ung, dynamisk institusjon basert på sterke tradisjoner. Den ble etablert i 1994 når norsk det norske høyskole-systemet ble omstrukturert og 18 mindre høyskoler i Oslo-området ble slått sammen. Høgskolen i Oslo har det bredeste tilbud av faglige studier i Norge. HiO er en dynamisk institusjon basert på sterke tradisjoner i faglig utdanning og forskning. Med 11000 studenter, HiO er den fjerde største utdanningsinstitusjon i Norge. For mer informasjon om Høgskolen i Oslo, se: http://www.hio.no/content/view/full/4563.

Om Creative Commons

Creative Commons er en ideell organisasjon, grunnlagt i 2001, med det mål å fremme fremmer kreativ gjen bruk av litterære og kunstneriske arbeider, enten disse er opphavsrettslig beskyttet eller er i det fri. Gjennom sine opphavsretts-lisenser tilbyr Creative Commons forfattere, kunstnere, forskere, og lærere muligheten til å velge mellom beskyttelser og friheter som muliggjør deling gjennom en tilnærming som best kan beskrives med ordene: “noen rettigheter reservert”. Creative Commons mottar støtte fra blant annet: Center for the Public Domain, the Omidyar Network, The Rockefeller Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, og The William and Flora Hewlett Foundation, samt private donasjoner. For mer informasjon om Creative Commons, se: https://creativecommons.org.

Dr. Catharina Maracke
Director
Creative Commons International, Creative Commons
catharina [at] creativecommons [dot] org

Press Kit

https://creativecommons.org/presskit
https://creativecommons.org/international/no/

Posted 05 June 2008